Verimlilik

Günümüzde verimlilik rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Verimlilik kavramının doğru olarak belirlenmesi ve ölçülmesi işletmenin kaynaklarını etkin olarak kullanıp kullanmadığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Genel bir tanımlamaya göre verimlilik; mümkün olan en düşük kaynak tüketimi ile en yüksek sonuca ulaşmaktır. Verimlilik/randıman göstergeleri, neyin ne kadarla üretildiğini mali ve fiziksel olarak belirleyen oranlardır.

Altiware Verimlilik modülü ile üretim sahasından toplanan verilerin belirlenen standart süreler ile uygun ve doğru şekilde analiz edilmesi, kayıp zaman ve duruşların kayıt altına alınıp takip edilmesi ve bunların sonucunda aksayan yerler için gerekli iyileştirmelerin yapılması ve işletme verimliliğinin arttırılması sağlanacaktır.

verimlilik