Tedarik Zinciri (SCM)

Bir işletmenin uçtan uca hemen her fonksiyonunu en verimli şekilde yöneterek, müşteri memnuniyetini sağlarken, bir yandan da maliyet optimizasyonu yaparak günün şartlarına uyum sağlaması mümkün müdür?

Altiware uçtan uca entegre uygulamaları ile cevabımız evet olacaktır.

Tedarik süreç yönetimi uygulamaları; İşletmelerin yaptıkları ve yapmak istedikleri üretim için gerekli olan mal ve hizmetlerin tedarik edilmesinden başlar, üretimin yapılması ve son kullanıcıya (müşteri) ulaşmasına kadar olan iş ana sürecini kapsar.

Bu ana sürecin detayında; ürün, malzeme, tedarik, depo yönetimi gibi birden fazla alt süreçler bulunur.

Takibi verimli bir şekilde yapılmayan işletmelerde, elde fazlasıyla malzeme ve ürün stoğu bulundurmak, kolayca değişen şartlar altında hareket kabiliyetinizi sınırlandırır. Malzeme yönetimi optimizasyonu, işletmelere en hızlı şekilde likidite artırımı sağlarken, değişimlere de kısa sürede, kolayca adapte olmanızı mümkün kılar.

Altiware uygulamaları esnek ve dinamik altyapısı ile, işletmelerin sunduğu, ürün ve servislerin müşterilere tam zamanında, istenilen fiyat ve kalitede ulaştırılabilmesi için gereken süreç yönetimini yaparken aynı zamanda maliyet kontrolünü, verimlilik ve kapasite yönetimini en iyi şekilde yaparak maliyetleri azaltıp, günümüzün rekabetçi ortamındaki değişikliklere kısa sürede uyum sağlayarak cevap verilebilmesini destekler, işletme içerisindeki tüm harcamalar daha kolay ve etkin bir biçimde yönetilir.

Altiware uygulamalarının sağladığı gerçek zamanlı analiz ve raporlamalar ile tedarikçilerinizin performansını kolaylıkla ölçer, yaşanan sorunları belirgin bir biçimde görür,  hızlı kararlar alır ve tedarikçilerinizle pazarlık gücünüzü arttırırsınız.

Tedarik Zinciri (SCM)