E-devlet

İşletmelerin fatura ve resmi defterlerinin yasal mevzuat gereği elektronik ortama taşınması kapsamında yaptığımız çalışmalarla Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan entegrasyon izni ile yürürlüğe giren uygulamalarımızdır, kapsamında çok çeşitli entegrasyon tipleri mevcut olup, işletmeye özgü davranabilmektedir.

E-Fatura, belirli bir format ile sabitlenerek standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

İşletmenize özel, anahtar teslimi çözümlerle hem kağıt fatura tedarik, saklama ve gönderim maliyetlerini ortadan kaldırarak, hem de faturaları gönderen veya işleyen personelin hatalarını ve yaşanabilecek aksaklıkları (kaybolma, gecikme) önlemiş olur.

Aynı zamanda faturalar arşivlenmiş de olacağından, ihtiyaç halinde istenen herhangi bir faturaya ulaşmak, faturanın gidip gitmediğini sorgulamak ve görüntüleyebilmek son derece kolay olacaktır, devletin belirlediği kurallar çerçevesinde işletmeye özel görüntüleme ekranları hazırlanması mümkündür.

E-Defter ise, VUK ve TTK ‘a göre, zorunlu olarak tutulması gereken defterlerde yer alması gereken bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.

Altiware e-defter uygulamamız ile işletmeler, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın belirlediği standart formlara uygun olarak hazırlanan Defter-i Kebir ile Yevmiye defterlerini elektronik ortamda tutabilirler ve yine elektronik ortamda GİB ‘e kolayca gönderebilirler, böylelikle defterlerin kağıt olarak basılması ve saklanması gibi maliyetli işlemleri ortadan kaldırmış olurlar.

e-devlet