Critical Path (CPM)

İster üretici, ister perakendeci, sektörün hangi konumunda olursak olalım, günümüz sektör eğilimlerinin tasarım, ürün geliştirme ve tedarik döngüsünde meydana getirdiği önemli değişiklikler herkesi etkilemektedir.

Bütün bu yönelimler yeni model geliştirme, onay süreçleri ve tedarikçi ilişkileri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Bütün bu gelişmelerin yanında, sektördeki bir çok işletmede bu baskıya karşılık verebilecek yeterlilikte bir sistem mevcut değildir.

Süreçler genellikle manuel, excel tabloları, e-postalar ve birçok telefon konuşmasıyla gerçekleşmektedir. Süreçlerin bu şekilde parçalanmış olması departmanlar arası iletişimin zayıflamasına ve daha ileri safhalarda ise telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olmaktadır.

İyi bir Critical Path (CPM) yönetiminin hedefi, ürün tasarımından numune çalışmalarına, müşteri siparişinden tedarik işlemlerine, ön maliyetten gerçekleşen maliyete, onay süreçlerinden üretim ve kalite kontrole, sevkiyat ve teslimata kadar bütün süreçlerin zamanında gerçekleşmesini garanti etmektir.

Critical Path